Wśród Bełchatowian! #3

W sobotę wybrałem się na piknik stowarzyszeń, ale niestety nie zawitałem tam na długo. Pod większości z namiotów znajdował się były lub obecny kandydat na prezydenta Bełchatowa. Mimo, że było tam kilka stowarzyszeń niezwiązanych z polityką, to i tak wydarzenie wyglądało jak giełda kandydatów.

Skłoniło mnie to do refleksji – z czego wynika tak duże upolitycznienie stowarzyszeń? Moim zdaniem z dwóch rzeczy:

➡️ Pierwsza z nich to organizacja w ramach formalnego podmiotu. Lokalni politycy, którzy nie należą formalnie do żadnej partii politycznej, poszukują organizacji, w której mogą się zrzeszać i promować. Trafiło na stowarzyszenie.
Uważam, że istnieje potrzeba stworzenia czegoś mniejszego niż partia polityczna, np. „organizacja” polityczna, w której to lokalni politycy będą mogli prowadzić swoje działania – te same, które robią pod marką stowarzyszeń. Unikniemy wtedy sytuacji, że polityk z dwudziestokilkuletnim doświadczeniem twierdzi, że nie jest politykiem. Dzięki temu stowarzyszenia wrócą do korzeni.

➡️Kolejnym aspektem jest finansowanie. Miasto wydziela budżet, który jest przekazywany stowarzyszeniom w ramach różnych projektów. Budżetem zarządza prezydent. Te środki w praktyce przekazywane są przez cały rok. Stowarzyszenia w celu pozyskania większych środków mogą wchodzić w pewne relację „coś za coś” i z biegiem czasu tracą swoją niezależność.
Tutaj rozwiązanie jest trudniejsze.
Trzeba przekierować decyzyjność z prezydenta na społeczeństwo. Mieszkańcy sami by decydowali czy dany projekt warto sfinansować – przecież to są ich pieniądze. Pozostają tylko kwestie przyjęcia pewnych kryteriów i organizacji samego głosowania. Myślę, że jest to realne, przecież od czegoś mamy to ministerstwo cyfryzacji.

Ja ze swojej strony deklaruję, że zrezygnuję ze stanowiska prezesa stowarzyszenia Bełchatowianie dla Narodu, jeżeli przyjdzie mi pełnić funkcję prezydenta czy radnego.

A zdjęcie? No cóż… Lama z parafii na Kościuszki nie spuszczała ze mnie wzroku. Czyżby też czytała wieści o lokalnej polityce?