Okręg 1

WOJCIECH WACHOWSKI

Od urodzenia mieszkam w Bełchatowie, dlatego jestem mocno związany z naszą małą Ojczyzną. Sumiennie wypełniam obowiązki syna, brata, a także studenta Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwent Publicznego Gimnazjum nr 3 oraz I Liceum Ogólnokształcącego. Jestem aktywnym działaczem społecznym. Mogę pochwalić się trzyletnim stażem w stowarzyszeniu Bełchatowianie dla Narodu. Kilkakrotnie wspomagałem bełchatowskie akcje charytatywne biorąc czynny udział w Szlachetnej Paczce oraz w akcjach fundacji Dziewczynka z Zapałkami.