Nowe Pokolenie łączy gminę z miastem. Konferencja prasowa

W dniu 11 września KWW Nowe Pokolenie zorganizowało konferencję prasową, na której kandydat na Prezydenta Miasta Bełchatowa z ramienia Komitetu – Patryk Marjan – przedstawił projekt połączenia gminy z miastem. Zobaczmy, jakie korzyści przyniesie ta fuzja.

Zdajemy sobie sprawę, że jest to odważna decyzja. Jest ona jednak skierowana ku przyszłości i ten ruch z pewnością zaowocuje za 15-20 lat, gdy Bełchatów wejdzie w realia miasta bez kopalni węgla brunatnego. Oto sześć korzyści, jakie wynikną z połączenia miasta i gminy:

 1. 62 500 000 zł +
  Jest to pewnego rodzaju zachęta dla samorządów. Ten bonus ma na celu wyrównanie dysproporcji wynikających z różnego poziomu dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Dzięki temu przez okres pięciu lat budżet nowej jednostki samorządu terytorialnego wzbogaciłby się o 62,5 mln złotych.
 2. Poprawa infrastruktury.
  Mieszkańcy gminy Bełchatów czują się bełchatowianami i tak też często się nazywają. Nie mówią o sobie: dobrzelowianie, zdzieszulanie, a właśnie bełchatowianie. Można więc powiedzieć, że gmina i miasto są jednością. A co za tym idzie, wedle naszego projektu miałyby wspólny budżet (230 mln miasta i 50 mln gminy), dzięki czemu inwestycje dotyczyłyby i miasta i dzisiejszych wsi. Co to zmieni? Na przykład stan dróg nie zmieniałby się nagle po wyjeździe z miasta (obecnego).
 3. Niższe koszty administracyjne.
  Likwidacja gminy wiąże się z likwidacją stanowiska wójta oraz rady gminy. Co za tym idzie, zamiast prezydenta, wójta, 23-osobowej rady miejskiej oraz 15-osobowej rady gminy, mielibyśmy jednego prezydenta i jedną radę złożoną z 25 osób. Niższe byłyby także koszty samej administracji tym terenem, bowiem podlegałby on pod jeden urząd, który znajdowałby się w jednym budynku.
 4. Stabilne zarządzanie regionem.
  Mamy tutaj na myśli spory polityczne pomiędzy wójtem a prezydentem, którzy nie muszą wywodzić się z tej samej opcji politycznej. Brak stanowiska wójta uniemożliwiłby ewentualne hamowanie pomysłów, przez które współpraca pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego mogłaby wpływać na jego rozwój (a dokładniej jego brak).
 5. Niższe podatki lokalne.
  W gminie i mieście podatki mają inne wartości. Na przykład w mieście za 1 metr kwadratowy mieszkania płacimy 0,72 zł, a w gminie 0,68 zł. Za to w gminie zapłacimy mniej za 1 metr kwadratowy budynku działalności gospodarczej – 22,43 zł przy 22,03 zł w mieście.
  Naszym zamiarem po połączeniu jest wyrównanie wszystkich podatków na korzyść mieszkańców – czyli ku niższej stawce.
 6. Nowe tereny inwestycyjne.
  Miasto posiada kapitał, ale nie posiada terenów. Gmina natomiast posiada tereny, ale nie posiada kapitału. Dzięki temu mieszkańcy obu tych jednostek terytorialnych zyskaliby wiele korzyści.

Pomysł rewolucyjny, ale zachęta jaką jest bonus o wartości 62,5 mln złotych i ogólne korzyści dla mieszkańców i regionu przemawiają za tym, by połączyć gminę i miasto w jeden wielki Bełchatów.

Jeżeli chcecie obejrzeć całą konferencję Nowego Pokolenia i Patryka Marjana, poniżej zamieszczamy materiał wideo z tego wydarzenia.