Okręg 2

ŁUKASZ OLEJNIK

Bełchatowianin. Inżynier informatyki, pracownik KWB Bełchatów, przedsiębiorca. Ojciec – Marysi i Stasia.

Mocno przywiązany do naszej małej Ojczyzny. Od zawsze marzyłem, żeby Bełchatów był kojarzony z przedsiębiorczością, dlatego też w 2014 roku otworzyłem działalność gospodarczą, której celem było obniżenie kosztów promocji i zainicjowanie współpracy bełchatowskiego biznesu. Również od 2014 roku pierwszy raz w takiej skali zetknąłem się z prawem i przepisami ograniczającymi rozwój małych firm. Moim celem, jako Radnego, będzie ułatwienie prowadzenia działalności, ograniczenie lokalnych podatków do możliwego minimum, poważne podejście do strefy ekonomicznej, pozyskanie środków z UE na szkolenia i inkubowanie młodego biznesu.

Jeśli chodzi o strefę społeczną to głównym celem powinno być udrażnianie bełchatowskich ulic oraz zagospodarowanie terenów zielonych w sposób umożliwiający aktywne korzystanie z niego przez rodziny i młodzież.