Okręg 1

ŁUKASZ KWAŚNIAK

Bełchatowianin, absolwent Marketingu i Zarządzania.

Od urodzenia jestem mieszkańcem Bełchatowa. Tutaj ukończyłem szkołę podstawową i średnią. Zaraz po studiach wyjechałem za granicę szukać „lepszego życia”. W Wielkiej Brytanii spędziłem 3 lata. Wróciłem i nigdy tego nie żałowałem, ponieważ okazało się, że nigdzie nie jest tak dobrze, jak w domu, w naszej Małej Ojczyźnie, gdzie nie jesteś anonimowy i możesz spędzać czas z najbliższą rodziną kiedy tylko chcesz. Po powrocie do Polski szukałem swojego szczęścia w handlu. W końcu znalazłem ostoję na parę dobrych lat. Przez kilka lat prowadziłem również własną działalność gospdarczą, dlatego wiem z jakimi problemami i kosztami muszą borykać się mali przedsiębiorcy.

Jestem mężem, a zarazem ojcem dwóch wspaniałych córek, które zajmują bardzo ważne miejsce w moim życiu. Obecnie skupiam się na rodzinie, by spędzać z nią jak najwięcej czasu.

Jako radny chciałbym przede wszystkim postawić na rozwój średnich i małych firm w naszym mieście oraz zachęcić mieszkańców do tworzenia nowych przedsiębiorstw poprzez wspólne wypracowanie udogodnień, by ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej i obniżyć jej koszty.

Stwórzmy lepsze miasto dla przyszłych pokoleń!